Hola Tanguero

PAGAR - Pay

Contacto: Marilú Fischer            ataquetango@gmail.com

Tel: 0034 676150404

Transferencia bancaria DENTRO DE ESPAÑA 

SABADELL       ES68 0081 0674 6600 0231 7239

Titular: M. Fischer

Importante de poner concepto "BENIDORM FESTIVAL "

 

INTERNACIONAL:Banco Sabadell

 Iban:  ES68 0081 0674 6600 0231 7239

SWIFT CODE Bic: BSABESBB                

TITULAR M.FISCHER

Conc.: BF